Uravstemning i LO Stat

Fafo-rapport 2012:15
ISBN 978-82-7422-873-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-874-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 96 s kr. 246,- Ordrenr: 20242

Nettutgave

(pdf 586kb)

Denne rapporten handler om deltakelse i uravstemninger, metoder for gjennomføring av uravstemninger, og hvordan LO Stat og tilknyttede forbund kan jobbe for å øke valgdeltakelsen i uravstemninger. Uravstemninger brukes ved revisjon og inngåelse av tariffavtale, for at medlemmene skal få gitt uttrykk for sitt syn på den nye avtalen. Slike avstemninger har vært i bruk i fagbevegelsen siden begynnelsen av 1900-tallet, og er et viktig element i det indre demokratiet. Mange forbund registrerer med bekymring en synkende valgdeltakelse. Rapporten tar for seg erfaringene med uravstemning i ti forbund tilknyttet LO Stat og ser på hvilke tiltak som kan være med på å øke valgdeltakelsen.

246,00 kr
246,00 kr

Ordrenummer:

20242