logo fafo 194x64
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

Ordrenummer:

20031

Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp

Fafo-rapport 2007:31
ISBN 978-82-7422-598-8
ISSN 0801-6143

2007, 91 s

Nettutgave

(pdf 1.29mb)

Denne rapporten presenterer og analyserer kvalitative intervjuer med kreftrammede. Følgende forhold blir undersøkt:
• Opplevelsen av møtet med hjelpeapparatet
• Familie, nærmiljø og nettverk
• Forholdet til arbeidslivet
• Familiens økonomiske situasjon

Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold og Fafo på oppdrag av Kreftforeningen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B