logo fafo 194x64
Velferdssignaler
En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid

Ordrenummer:

174

Espen Dahl m.fl.

Fafo-rapport 174
ISBN 82-7422-131-4

1994

Nettutgave

(pdf 394 kB)

Regjeringen har invitert til en idédugnad for å sette velferdsstatens framtid under debatt. En rekke offentlige utvalg er bedt om å drøfte ulike sider ved vår velferdspolitikk. Utredningene representerer den største og mest systematiske gjennomtenkningen av dette emnet i etterkrigstida.

I denne rapporten gjennomgås disse utredningene: Hvilke problemer oppfattes som de mest sentrale, hvilke løsninger foreslås og hvilke ideologiske oppfatninger legges til grunn? Rapporten diskuterer de signaler som kommer til uttrykk, og hvorvidt de peker ut en ny kurs for velferdspolitikken.

Rapportens konklusjon er at de grunnleggende prinsippene vår velferdsstat hviler på ikke foreslås endret. Det er likevel klare trekk i retning av større vekt på behovsprøving framfor universalisme, økonomiske problemer heller enn sosiale, og en større interesse for å overføre oppgaver fra staten til kommunene og frivillige organisasjoner. Samlet kan dette føre til en langsiktig utvikling hvor den norske velferdsstatsmodellen omformes.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B