Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Line Eldring og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2012:07

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet aktualitet i Europa. De fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. I rapporten ser vi nærmere på hvordan slike ordninger er utformet og hvilke virkninger de har. Vi tar også for oss hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene og i de få EU-landene som fortsatt ikke har lovfestet minstelønn.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20234

Lovfestet minstelønn: Norden og Europa - en oppdatering

Engelsk utgave: European Minimum Wage: A Nordic Outlook

Tysk utgave: Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa