Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem

Hanne Bogen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:12

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

I denne rapporten tar vi for oss sykehjem som har hatt lavt sykefravær over tid, eller som har redusert sykefraværet kraftig de siste årene. Pleie- og omsorgssektoren er en av sektorene med høyest sykefravær i kommunal sektor. Det kan være mange forståelige grunner til at sykefraværet er høyt i slike virksomheter. Arbeidet oppfattes ofte som fysisk og psykisk slitsomt, og sektoren kan ha mange eldre ansatte med ulike typer av alders- og/eller jobbrelaterte plager. I denne rapporten undersøker vi hvorfor noen sykehjem likevel klarer å holde et lavere sykefravær enn andre sykehjem, også over tid, til tross for at de ikke er bedre stilt ressursmessig enn andre sykehjem. Har disse sykehjemmene tatt noe grep for å oppnå et lavere sykefravær, og er det i så fall grep andre sykehjem kan lære av dem for å redusere sitt sykefravær?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20417