Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2013:04

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i Norge ble undertegnet i 2001. Samme år ble arbeidet med å reformere pensjonssystemet igangsatt. I denne rapporten har vi sett på hva Danmark, Sverige og Finland har gjort for å redusere tidligpensjoneringen og øke yrkesdeltakelsen blant eldre. Målet har vært å presentere et utvalg alternative strategier og virkemidler som norske myndigheter og arbeidslivsparter kan ha nytte av.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20294