Skip to main content
  • Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Anstendig arbeid

  • Fafo-rapport 2013:03
  • Fafo-rapport 2013:03

Sammenliknet med de fleste andre land, er arbeidsforholdene i Norge gode. Men noen bransjer har særskilte utfordringer. Renhold, hotell og restaurant vekker bekymring fordi useriøse bedrifter bidrar til dårlige arbeidsvilkår for arbeidstakerne og krevende konkurranseforhold. I denne rapporten ser vi på strukturelle trekk som skaper utfordringer for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i disse bransjene:

• Hva preger arbeidshverdagen?
• Hva kjennetegner virksomhetene og de ansatte?
• Hvordan fungerer partssamarbeidet?
• Hvordan kommer useriøsitet til uttrykk?
• Hva mener aktørene er gode tiltak for økt seriøsitet?

  • Publisert: 25. januar 2013
  • Ordrenr. 20293