Fafo-rapporter

Rapportsøk

When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes

Fafo-rapport 2012:02

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Seniorpolitiske framtidsbilder, Seniorpolitiske fremtidsbilder

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Gudmund Hernes, Tove Midtsundstad

Det blir flere personer mellom 55 og 75 år. I framtiden kan disse seniorene forventes å leve lenger og ha flere gode år. Samtidig kan de på en helt annen måte enn før tilpasse seg arbeidslivet og kombinere arbeid og pensjon. Hvordan skal denne nye seniorperioden fra 55–75 år innrettes, eller leves, for den saks skyld? Er vi i ferd med å realisere en ny mer aktiv seniorfase for flertallet mellom 60–70, eller kanskje helt fram til 75 år? De valg som morgendagens seniorer gjør, kan avgjøre hvordan det norske samfunnet og arbeidslivet utvikler seg. Hva seniorene velger avhenger av rammebetingelsene: politikk, arbeidsmarked og holdninger. Disse rammebetingelsene utformes av aktører på ulike nivåer, både arbeidstakere, arbeidsgivere, organisasjonene i arbeidslivet og de politiske myndighetene; de virkemidlene de har til rådighet og de strategiene de velger å følge.

I denne rapporten presenteres fire framtidsbilder som illustrerer hvordan utviklingen kan gå og hvordan arbeidslivet for seniorer vil kunne arte seg i 2030. Målet er å øke kunnskapen om hva som driver utviklingen, belyse viktige veivalg og utvide våre perspektiver på hva som kan skje. Lykkes man med scenariene, kan de provosere til å tenke fruktbart og nytt, og dermed stimulere til å lage flere og bedre strategier i dag.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20229