Fafo-rapporter

Rapportsøk

Skaff oss dem vi trenger
Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg

Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2011:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

Selv i en så velorganisert og gjennomregulert sektor som helse og omsorg, finnes det nå grove eksempler på lave lønninger, lang arbeidstid og uverdige boforhold. Den såkalte Adecco-saken fra februar 2011 var en vekker, men dette var ikke den første og slett ikke den eneste saken med innslag av sosial dumping av utenlandske sykepleiere. Vår studie viser at det er vikarbransjen som er spesielt utsatt når det gjelder uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Andelen utenlandske sykepleiere er voksende. Foreløpig er dette et begrenset problem. Men dersom denne utviklingen fortsetter, vil det kreve økt innsats både fra myndighetene og partene sin side. For Norsk Sykepleierforbund vil det i tiden framover bli viktig med opplæring av egne tillitsvalgte og rekruttering av utenlandske sykepleiere.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20211