Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kunnskap om fattigdom i Norge
En oppsummering

Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2011:21

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen

I denne rapporten presenteres en kunnskapsoversikt over den norske fattigdommen. Hva er fattigdom, hvordan kan fattigdom måles, hvor omfattende er fattigdomsproblemet og hvilke grupper har størst fattigdomsrisiko? Fattigdom er et tema som skaper sterkt engasjement – i både offentligheten og de politiske miljøene – og rapporten gir derfor også en oversikt over hvordan norske politiske partier forholder seg til temaet og hvilke virkemidler som er ment å demme opp for fattigdom. Rapporten bygger på allerede eksisterende statistisk informasjon om fenomenet, hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20212