Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2011:10

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Mange eldre arbeidstakere går tidlig ut av arbeidslivet, noen fordi de er slitne, andre fordi de ønsker mer fritid. Men samfunnet trenger deres arbeidskraft. Mange eldre arbeidstakere kunne også tenke seg å fortsette i arbeid dersom forholdene legges til rette for det. I denne rapporten ser vi på hva ulike typer av virksomheter gjør både for å motivere til fortsatt yrkesaktivitet og for å tilrettelegge arbeidet for dem som trenger det. Er det forskjell på hva virksomhetene gjør, og i så fall hvorfor? Hvilke erfaringer kan hentes fra virksomhetenes aktivitet på dette området? Er det samsvar mellom de utfordringer eldre arbeidstakere har og de tiltak virksomhetene velger?

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20201