Skip to main content

Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene


   

Seniorpolitikk på virksomhetsnivå ble satt på dagsordenen med IA-avtalen i 2001. Siden den gang har to av tre virksomheter sluttet seg til avtalen, og snaut halvparten av disse har forpliktet seg til å jobbe med seniorpolitikk (delmål 3). Vi vet imid lertid fremdeles lite om hvilke seniortiltak aom fungerer for hvilke typer av arbeidstakere og om igangsatte tiltak har bidratt til utsatt avgang. Forskningen har i hovedsak konsentrert seg om å kartlegge utbredelsen av tiltak. Virksomhetens motivasj on for å jobbe med seniorpolitikk og hva som skal til for en vellykket implementering på virksomhetsnivå.

Forskere

Tidligere ansatt

Hanne Bogen

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    juni 2011

Oppdragsgiver

  • NAV Økonomitjeneste