Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2011:09

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard, Mona Bråten

Regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping skal sikre arbeidsinnvandrere akseptable lønns- og arbeidsvilkår og demme opp for urettferdig konkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Har tiltakene virket etter hensikten, og har de bidratt til å redusere omfanget av sosial dumping? I denne rapporten presenteres resultatene fra en bred evaluering, som omfatter Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk, id-kortordningen i bygg og anlegg, endringene i allmenngjøringsordningen, revisjonene i inn- og utleieregelverket, erfaringer med bemanningsforetaksregisteret, samt innsatsen med hensyn til informasjon og veiledning.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20200