logo fafo 194x64
Den gylne middelvei
Nye tjenestepensjoner mellom ytelses- og innskuddsordninger og virkningen av disse

Ordrenummer:

20180

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Fafo-rapport 2010:36

ISBN 978-82-7422-758-3 (papirutgave)

ISBN 978-82-7422-759-0 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2010, 92 s kr. 192,- Ordrenr: 20180

Nettutgave

(pdf 832kb)

Denne rapporten analyserer hvordan nye tjenestepensjonsprodukt mellom de tradisjonelle ytelses- og innskuddsordningene kan utformes i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Den beskriver mulige løsninger for en slik «hybrid-ordning», og kartlegger de virkningene dette kan ha for foretak og arbeidstakere. Rapporten analyserer både prinsipielle og praktiske sider ved utforming av hybride tjenestepensjonsordinger i privat sektor.

192,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi