Skip to main content
  • Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Den gylne middelvei

Nye tjenestepensjoner mellom ytelses- og innskuddsordninger og virkningen av disse

  • Fafo-rapport 2010:36
  • Fafo-rapport 2010:36
Denne rapporten analyserer hvordan nye tjenestepensjonsprodukt mellom de tradisjonelle ytelses- og innskuddsordningene kan utformes i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Den beskriver mulige løsninger for en slik «hybrid-ordning», og kartlegger de virkningene dette kan ha for foretak og arbeidstakere. Rapporten analyserer både prinsipielle og praktiske sider ved utforming av hybride tjenestepensjonsordinger i privat sektor.
  • Publisert: 4. mars 2010
  • Ordrenr. 20180
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere