Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2007:32

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Østeuropeisk arbeidskraft har bidratt til å fullføre store byggeprosjekter i norsk petroleumsnæring de siste årene. Den høye byggeaktiviteten skapte i forbindelse med EU-utvidelsen i 2004 frykt for stor tilstrømming av utenlandsk arbeidskraft og påfølgende lavlønnsdumping. Dette førte til at sju petroleumsanlegg på land ble omfattet av det første vedtaket om allmenngjøring av tariffavtaler i norsk historie. I denne rapporten ser vi på hvordan lønns- og arbeidsvilkårene for de østeuropeiske arbeidstakerne er ivaretatt på landanleggene nesten tre år etter allmenngjøringsvedtaket. Sikkerhet er et annet nøkkelord for petroleumsnæringen. Rapporten beskriver også de østeuropeiske arbeidstakernes tilknytnings- og ansettelsesformer, kollegiale forhold og hvordan de trives på norske landanlegg.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20032