Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp

Fafo-rapport 2007:31

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen, Tone Fløtten

Denne rapporten presenterer og analyserer kvalitative intervjuer med kreftrammede. Følgende forhold blir undersøkt:
• Opplevelsen av møtet med hjelpeapparatet
• Familie, nærmiljø og nettverk
• Forholdet til arbeidslivet
• Familiens økonomiske situasjon

Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold og Fafo på oppdrag av Kreftforeningen.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20031