Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring

Fafo-rapport 2007:03

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Mona Bråten

Er det slik at østeuropeisk arbeidskraft innebærer en fare for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved norske bygge- og anleggsplasser? Hvordan takler norske bedrifter språkproblemer, ulik sikkerhetskultur og andre arbeidsmetoder? Dette er to spørsmål som dannet grunnlaget for HMS-prosjektet i bygg og anlegg, og som denne rapporten er sluttproduktet av. Hovedformålet er å se på hva slags HMS-konsekvenser bruken av arbeidskraft og underentreprenører fra de nye EU-landene har hatt for norske bygge- og anleggsplasser de to siste årene, og er den første undersøkelsen på dette området.

Resultatene fra prosjektet tyder på at mange norske oppdragsbedrifter og arbeidsgivere betrakter østeuropeisk arbeidskraft som en fleksibel og billig reservearbeidsstyrke. Det er også fare for at mange norske bedrifter i praksis godtar at denne arbeidskraften ikke får tilstrekkelig opplæring og oppfølging når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, har lengre arbeidstid enn sine norske kolleger og i større grad enn norske arbeidstakere utfører belastende og risikofylte oppgaver.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20003