Fafo-rapporter

Rapportsøk

EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft
Fafo Østforum

Sigmund Aslesen

Fafo-notat 2005:07

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Notatet omhandler mulige konsekvenser av EU-utvidelsen for skipsverft i Norge. I notatet presenteres og drøftes fire ulike typer av tilpasninger til utvidelsen, utviklet med basis i skipsverftenes produksjons- og arbeidskraftstrategier.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 766