Fafo-rapporter

Rapportsøk

Frisørundersøkelsen 2003
Bedriftsstruktur og arbeidsforhold

Kari Folkenborg og Bård Jordfald

Fafo-rapport 421

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra to spørreundersøkelser rettet mot bedriftseiere og ansatte i frisørbransjen.

Bedriftsundersøkelsen omhandler sentrale kjennetegn ved bransjen og betraktinger som eiere og ansatte har om sin arbeidssituasjon. Spørreundersøkelsen rettet mot bedriftseiere tar for seg kjennetegn ved bedriftene og eiere, planer for ansettelser og kompetanseutvikling. Vi ser også på hva det er som gjør at ikke-medlemmene ikke har blitt en del av NFF-fellesskapet, og på hva medlemmene synes NFF bør arbeide videre med.

Ansatteundersøkelsen tar for seg kjennetegn vi finner ved utvalget som utdanning, kjønn, alder, ansettelsesforhold og grad av organisering. Vi tar for oss spørsmål knyttet til valg av yrke, frisørenes syn på lønnsforhold i bransjen og faglige utfordringer. En sentral del av ansatteundersøkelsen dreier seg om arbeidsmiljørelaterte temaer. Avslutningsvis har vi stilt spørsmål vedrørende frisørenes framtidsplaner.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 421