Fafo-rapporter

Rapportsøk

Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2014:30

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Det siste tiåret har det skjedd en rivende utvikling på det seniorpolitiske området i Norge. Stadig flere virksomheter har en seniorpolitikk, og en økende andel har etablert ulike tiltak og ordninger for å stimulere eldre til lengre yrkeskarrierer. Dette er bakgrunnen for denne studien, hvor formålet er å gi en oppdatert oversikt over virksomhetenes arbeid med seniorpolitikk i norsk arbeidsliv samt å kartlegge og analysere endringer i holdninger, politikk og praksis på området de senere årene.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20377