Skip to main content

Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013


Prosjektet kartlegger norske virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2012
  • Avsluttes:
    juli 2014

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk