Skip to main content
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen

Privatmarkedet i byggenæringen

Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem

  • Fafo-rapport 2014:14
  • Fafo-rapport 2014:14

Hovedtemaet i denne rapporten er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen. For samfunnet – og byggenæringen – er det knapt mulig å peke på noen fordeler med useriøs virksomhet. Det gir store inntektstap for fellesskapet, svekker næringens omdømme og har svært uheldige konsekvenser for arbeidstakerne. På tross av diskusjonen om problemene i privatmarkedet, og at de sannsynligvis har økt de senere årene, har det vært få tiltak eller virkemidler rettet mot denne sektoren. Formålet med rapporten er å gi et forskningsbasert utgangspunkt for utviklingen av tiltak i denne delen av arbeidsmarkedet.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20361