Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten

Fafo-rapport 2014:12

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Mona Bråten

Medlemsundersøkelsen 2013 er den fjerde som Fafo har gjennomført for Utdanningsforbundet. Formålet med disse undersøkelsene er å få tilbakemeldinger på organisasjonenes virke. Her kartlegges det hvorfor medlemmene har blitt medlem, hvordan man har blitt medlem, medlemmenes bruk av tillitsvalgtapparatet, deltakelse i det lokale organisasjonsarbeidet, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke kommunikasjons- og informasjonskanaler de foretrekker.

For hver medlemsundersøkelse, har en medlemsgruppe eller tema blitt særlig vektlagt. I 2013 er det de arbeidsplasstillitsvalgte som det har blitt satt søkelys på. Vi spør hvorfor de er blitt tillitsvalgte, om de trives, og hva som er det beste og verste ved å ha verv. Vi ser på hva som kjennetegner arbeidet i klubben og forholdet til medlemmene og arbeidsgiver. Hvilke saker de arbeider med, og om de opplever å få opplæring, støtte og oppfølging fra Utdanningsforbundet, blir også belyst.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20359

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Grunnlagsrapport

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon