Skip to main content
  • Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen

Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting

  • Fafo-rapport 2013:30
  • Fafo-rapport 2013:30

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester er et politisk kontroversielt tema. I denne rapporten ser vi på norske kommunepolitikeres holdninger til dette spørsmålet. Dette omfatter også hvilke tjenester politikerne mener er best og dårligst egnet til å bli eksponert for kommunal konkurranse, samt hvilke kriterier som er viktige ved valg av leverandører.

  • Publisert: 16. februar 2013
  • Ordrenr. 20320