Fafo-rapporter

Rapportsøk

Anstendig arbeid

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2013:03

Nettutgave

Forskningstema: Anstendige arbeidsforhold, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad

Sammenliknet med de fleste andre land, er arbeidsforholdene i Norge gode. Men noen bransjer har særskilte utfordringer. Renhold, hotell og restaurant vekker bekymring fordi useriøse bedrifter bidrar til dårlige arbeidsvilkår for arbeidstakerne og krevende konkurranseforhold. I denne rapporten ser vi på strukturelle trekk som skaper utfordringer for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i disse bransjene:

• Hva preger arbeidshverdagen?
• Hva kjennetegner virksomhetene og de ansatte?
• Hvordan fungerer partssamarbeidet?
• Hvordan kommer useriøsitet til uttrykk?
• Hva mener aktørene er gode tiltak for økt seriøsitet?

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20293