logo fafo 194x64
Arbeidsforhold i gods og turbil

Ordrenummer:

20405

Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik

Fafo-rapport 2014:58
ISBN 978-82-324-0175-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0176-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 156 s kr 306,- Ordrenr: 20405

(pdf 2,2 MB)

Den landbaserte transportnæringen står overfor en rekke utfordringer som følge av økt internasjonal konkurranse de siste tiårene. Både arbeidstakere og arbeidsgivere i bransjen er bekymret for mer useriøsitet ved at virksomheter benytter tilgangen på utenlandsk arbeidskraft til å presse lønns- og arbeidsvilkårene. Mobilitet er et særtrekk ved bransjen. Det betyr at tiltak som kan virke i andre bransjer, ikke vil ha samme effekt eller ikke kan benyttes innenfor transport, spesielt innenfor de grensekryssende segmentene. Denne rapporten ser på arbeidsforholdene i gods og turbil 2014. Hva karakteriserer gods og turbil når det gjelder bransje- og selskapsstruktur? Hva kjennetegner arbeidsforholdene? Hvilke tiltak kan bidra til å fremme og styrke seriøse arbeidsforhold?

306,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B