Fafo-rapporter

Rapportsøk

Digital kompetanse i arbeidslivet

Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2015:28

Nettutgave

Forskningstema: Ny teknologi, Livslang læring

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Rolf K. Andersen

I denne rapporten har vi undersøkt den digitale kompetansen hos arbeidstakere i Norge. Vi har sett på hva som forklarer varierende kompetanse, og på sammenhengen mellom ferdigheter og bruk av digitale verktøy. Videre har vi studert hvordan tilegnelse av digital kompetanse foregår på arbeidsplassen. Rapporten bygger på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative datakilder og metoder.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20433