Skip to main content

Nyhet

Artikkel med refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk

Lave fødselsrater, økt levealder og en økende andel eldre i befolkningen har ført til bred enighet om at flere eldre bør stå i jobb til en høyere alder. I møte med denne utfordringen har regjeringene i Norden, så vel som i Europa, reformert sine pensjonssystemer og igangsatt ulike tiltak for å fremme et mer aldersvennlig arbeidsliv.

En ny artikkel fra Tove Midtsundstad, publisert i Nordisk välfärdsforskning, spør om endringene har hatt de virkningene en håpet på? Har yrkesdeltakelsen blant personer i 60- og 70-årene økt? Og hvem er det i så fall som har økt sin yrkesdeltakelse?

  • Publisert: 20. januar 2021