Skip to main content

Nyhet

Dypdykk i årsakene til krympende fagorganisering i Norden

Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Laust Høgedahl (Aalborg universitet) er gjesteredaktører for siste utgave av tidskriftet Nordic journal of working life studies. Artiklene diskuterer fallende organisasjonsgraden i de nordiske landene fra ulike perspektiver. Skyldes det individualisme, strukturelle endringer i arbeidsmarkedet – eller handler det om fagbevegelsen selv?
  • Publisert: 25. februar 2022