Skip to main content

Nyhet

Fafo nådde opp i NAVs utlysning av FOU midler for 2024

Fafo ved prosjektleder Inger Lise Skog Hansen er tildelt midler fra Nav til prosjektet Hjelp med midlertidig bolig – hva fremmer god praksis i NAV-kontorene?

Inger Lise Skog Hansen er prosjektleder. Sammen med seg har hun Ketil Bråthen og Anette Brunovskis fra Fafo og Maja Flåto fra OsloMet.  

Det er en økning i antallet som oppsøker NAV kontorene for å få hjelp med midlertidig bolig. Det er også mange indikasjoner på at dyrtid og sterkt press i boligmarkedet fører til at flere skyves ut i boligmarkedets randsone.

– Vi er svært glad for å ha fått dette 2-årige prosjektet hvor vi skal undersøke utviklingen i hvem som har behov for hjelp med midlertidig bolig og NAV-kontorenes praksis for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet sier Inger Lise Skog Hansen.

Blant spørsmålene som det skal søkes svar på er hvilke midlertidige boliger som benyttes, hvordan påvirkes NAVs praksis av kommunens øvrige boligsosiale innsats, og ikke minst hva fremmer god praksis for å sikre de som ikke har et sted å bo, en egnet og trygg midlertidig bolig og rask overgang til en varig bolig?

Forskningsteamet vil profitere på at Fafo er et av forskningsmiljøene som danner Senter for Bolig- og velferdsforskning (BOVEL) ved OsloMet, ledet av NOVA.

  • Publisert: 24. juni 2024