Skip to main content

Nyhet

Fagforeninger bidrar til teknologisk endring på arbeidsplassene

To english version
Denne artikkelen undersøker hvordan fagforeninger påvirker teknologisk endring på arbeidsplassen. Forfatterne finner at fagforeninger utjevner lønnsforskjeller mellom yrkesgrupper med henholdsvis høy og lav risiko for automatisering. Lønnskomprimeringen bidrar i sin tur til å akselerere teknologisk endring. Fagforeninger påvirker også slike endringer direkte, betinget på relative lønninger.
  • Publisert: 08. mai 2023