Skip to main content

Nyhet

Forhold på skolene nært assosiert med tomme pulter

«Skolevegrere» er ofte barn med diagnoser knyttet til psyke og/eller nevroutvikling, som skolene ikke har evnet gi den tilretteleggingen og den tryggheten de har rett på. Dette viser en ny artikkel hvor Anne Kielland er medforfatter. Artikkelen sammenlikner barn med disse to formene for diagnoser med barn med andre diagnoser og udiagnostiserte – alt fordelt på fem ulike skolerelaterte forhold.

De skolerelaterte forholdene er:

  • Mangel på venner
  • Mangel på gode lærerrelasjoner
  • Lav mestring
  • Opplevd mobbing
  • Opplevelse av skolen som et utrygt sted.

– 95 prosent av barna som er undersøkt opplevde en eller flere av disse forholdene på skolen sin, forteller Anne Kielland.

Artikkelen finner blant annet følgende for de ulike gruppene:

  • To tredjedeler av autistiske elever og elever med ADHD opplevde tre eller flere av disse fem tingene.
  • Autistiske elever får ikke tilstrekkelig hjelp sosialt, og sliter særlig med vennskap.
  • Mange av barna i gruppen opplever mobbing, særlig elevene med ADHD.
  • Totalt opplevede 84% av barna skolen som et utrygt sted.

Artikkelen er del av forskningen som Fafo og partnere utfører innen prosjektet Neurolife

  • Publisert: 23. februar 2022