Skip to main content

Nyhet

Gig-jobbing: Marginalt og marginaliserende

Gig- og plattformøkonomi er et marginalt fenomen i Norge og Norden, men har likevel funnet fotfeste i enkelte «randsoner» av arbeidslivet. I denne artikkelen drøfter Sigurd M. Nordli Oppegaard årsakene til at disse forretningsmodellene har etablert seg i et velregulert arbeidsliv som det norske, med utgangspunkt i en casestudie av Uber Black i Oslo. Ifølge funnene rekrutteres sjåførene fra en allerede marginalisert del av arbeidsstyrken, og de opplever mye usikkerhet og ytre kontroll.

  • Publisert: 25. september 2020