Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Digitalisering og automatisering i industrien og plattformøkonomi, også kalt delingsøkonomi, er sentrale stikkord. En bekymring er knyttet til om mange arbeidsplasser vil gå tapt med denne utviklingen. En annen problemstilling er hvordan arbeidstakerne skal få god nok kompetanse til å takle nødvendige omstillinger.

At norsk næringsliv omstiller seg, er ikke noe nytt, og Fafo har gjennom mange år forsket på denne typen utviklingsprosesser. Professor Klaus Schwabs tanker om at vi nå står i starten av den fjerde industrielle revolusjonen og ILOs 100års-jubileum i 2019 tilegnet framtidens arbeidsliv, har bidratt til at forskning om hvilke endringer vi står overfor har fått ny interesse.

Fafo har flere prosjekter om fremtidens arbeidsliv, og vi leder et forskningsprosjekt om digitaliseringens konsekvenser for arbeidslivsmodellene i Norge, Sverige og USA. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. De nordiske landene samarbeider om prosjektet «Future of work», som ledes av Fafo og finansieres av Nordisk Ministerråd. Foruten ny teknologi tar studien for seg framvekst av nye ansettelsesformer og betydningen av en aldrende befolkning.

Ny teknologi

Kontakt

Forskere

Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2016:05
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Jean-Louis Laville
Fafo-rapport 309

Jørgen Ingerød Steen, Johan Røed Steen, Kristin Jesnes and Rolf Røtnes

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes

Mellomledd i oppdragsmarkedet

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene?

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Marie Hagen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes

Prosjektleder: Prosjektleder er Torstein Nesheim, NSF
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Johan Røed Steen
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mathilde Bjørnset

Prosjektleder: Kaja Reegård
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon Erik Dølvik
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter