Skip to main content

Nyhet

Historisk blikk på norsk krisehåndtering

I en artikkel om hvordan LO, NHO og staten har samarbeidet under tidligere kriser, har Frifagbevegelse snakket med Kristine Nergaard. Hun viser innledningsvis til hvordan ulike ordninger mellom partene, som Kontaktutvalget og Teknisk Beregningsutvalg (TBU), har bidratt til skape et system for å regulere konflikter.

– Dette gjør ikke at motsetninger oppheves. Modellen bygger på sterke organisasjoner som alle har makt, nettopp derfor må de samarbeide. Vi finner en måte å løse konflikter på. Dette intensiveres når vi – som et lite land med åpen økonomi – er i trøbbel, sier han.

Samarbeidet har gjort at man har klart å finne balanserte løsninger der alle må gi og ta. Krisene har krevd ulike tiltak og dosering, men felles er at trepartssmodellen har fungert, og at man har funnet løsninger uten for mye konflikt, understreker hun.

  • Publisert: 18. juni 2020