Skip to main content

Nyhet

Hvorfor dalte organisasjonsgraden mer i Sverige enn i Norge?

Nyheter | 25. februar 2022 | Alf Tore Bergsli
I en vitenskapelig artikkel diskuterer Kristine Nergaard og Anders Kjellberg (Universitetet i Lund) årsakene til at Sverige har høyere organisasjonsgrad enn Norge i utgangspunktet, men at den svenske andelen fagorganiserte har hatt langt sterkere nedgang. De såkalte a-kassene, ordninger for arbeidsledighetstrygd gjennom fagorganisering, står sentralt i denne diskusjonen.
Publisert: 25. februar 2022