Nyheter
Artikkel med refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk

20. januar 2021

Lave fødselsrater, økt levealder og en økende andel eldre i befolkningen har ført til bred enighet om at flere eldre bør stå i jobb til en høyere alder. I møte med denne utfordringen har regjeringene i Norden, så vel som i Europa, reformert sine pensjonssystemer og igangsatt ulike tiltak for å fremme et mer aldersvennlig arbeidsliv.