Nyheter
Hvordan fungerer uravstemninger?

12. november 2020

Uravstemning har vært tema i flere lønnsoppgjør høsten 2020. I oktober stemte både Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund nei i uravstemningen om forhandlingsløsningen om ny tariffavtale for KS-området. I denne artikkelen går Kristine Nergaard gjennom hvordan ordningen med uaravstemninger fungerer og benyttes.