Nyheter
Tone Fløtten klar for dyst i koronakommisjonen

19. mai 2020

Vil kunne bidra med sin forskerkompetanse for å vurdere beredskap og håndtering av pandemien generelt, så vel som innsikt i tiltakenes påvirkning på samfunn, arbeidsmarked og velferdssystem spesielt.

– Situasjonen vi nå er oppe i er ikke bare en helsekrise, det er en samfunnskrise. Fafo er et sentralt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, og temaene vi forsker på er høyst relevante i en vurdering av hvordan koronapandemien har blitt håndtert. Det er godt å vite at jeg kan dra nytte av Fafos solide kunnskapsbase i kommisjonsarbeidet, sier Tone Fløtten.