Skip to main content

Nyhet

Kristine Nergaard med når Frontfagsutvalget legger fram sin rapport

Nyheter | 15. desember 2023 | Alf Tore Bergsli

Fafo-forskeren har deltatt i det offentlige utvalget som 15. desember presenterte sine konklusjoner. Hun har for utvalget også forfattet et eget notat som oppsummerer sentrale utviklingstrekk som er relevant for det norske systemet for lønnsdannelse – frontfagsmodellen.

Det regjeringsnedsatte Frontfagsmodellutvalget la fredag 15. desember fram sin rapport overfor finansministeren.

Utvalget ble oppnevnt i januar 2023 for å se på utfordringer for den norske lønnsdannelsen.

Mandatet besto blant annet i å vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen, samt gjennomgå erfaringer med praktiseringen av den.

Notat med viktig bakgrunnskunnskap

Fafo-forsker Kristine Nergaard har deltatt i utvalget som en av flere uavhengige eksperter. Hun har også forfattet et bakgrunnsdokument som har inngått i utvalgets arbeid, som vi publiserer som et eget Fafo-notat (lenke).

I notatet diskuteres frontfagsmodellen med særlig vekt på betydningen av frontfagsrammen, det vil si anslaget for lønnsveksten i industrien. Fra og med 2014 angis en slik ramme av NHO, i forståelse med LO.

Blant temaene er i hvilken grad rammen fungerer som en norm for påfølgende lønnsoppgjør, om rammen oppfattes som et troverdig anslag for lønnsveksten i industrien og hvordan fleksibiliteten i frontfagsmodellen praktiseres.

I notatet diskuteres også spenninger i norsk lønnsdannelse, og hvordan disse kan få betydning for frontfagsmodellen i tiden framover. 

16 medlemmer

Utvalget ble ledet av professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

De øvrige medlemmene er representanter for partene i arbeidslivet, myndighetene og uavhengige eksperter.

 • Professor Steinar Holden (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo) (utvalgsleder)
 • Forhandlingssjef Anette Bjørlin Basma (Akademikerne)
 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad (Landsorganisasjonen i Norge)
 • Avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn (Kommunal- og distriktsdepartementet)
 • Sjeføkonom Øystein Dørum (Næringslivets Hovedorganisasjon)
 • Områdedirektør Helge Eide / Sjeføkonom Torbjørn Eika (Kommunesektorens organisasjon)
 • Sjeføkonom Kjersti Haugland (DNB)
 • Sjeføkonom Lars Eivind Haartveit (Hovedorganisasjonen Virke)
 • Forskningskoordinator Kristine Nergaard (Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning)
 • Professor Ragnar Nymoen (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo)
 • Sjeføkonom Merete Onshus (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)
 • Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 • Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby (Unio)
 • Avdelingsdirektør Arent Skjæveland (Finansdepartementet)
 • Professor Hildegunn Stokke (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl (Arbeidsgiverforeningen Spekter)
Publisert: 15. desember 2023