Skip to main content

Nyhet

Livepodkast med boklansering på Fafobåten

Nyheter | 09. august 2023 | Stein Roar Fredriksen

Sofie Høgestøl og Eirik Bergesens podkast Det store bildet går som direkteversjon tirsdag kveld under Arendalsuka. Der lanseres Fafos nye bok Ulikhetens drivere og dilemmaer. Flere av bokens kapitler danner utgangpunkt for diskusjoner med Fafos forskere Kristin Alsos, Anne Mette Ødegaard, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Hanne Kavli.

Bokforside Ulikhetens drivere

Bokens utgangspunkt er et Norge som gjerne beskrives som et land preget av små forskjeller mellom folk når det gjelder inntekt og levekår. Sammenliknet med en rekke andre land er beskrivelsen dekkende. Like fullt har vi ulikhet også her i landet, og på noen områder er den økende. Inntekts-forskjellene har blitt større, deler av befolkningen sliter med å få seg en godt betalt jobb og levekårene varierer mellom grupper av befolkningen.

I boken rettes blikket mot ulikhetens drivere og dilemmaer. Hvilke konsekvenser får det når internasjonale trender slår inn i Norge og setter den norske modellens løsninger på prøve? Hvilke politiske virkemidler har vi for å motvirke økende ulikhet i samfunnet, og hvilke dilemmaer reiser ulike veivalg?

 

Praktisk informasjon

Lokalene på Fafobåten/MS lofoten åpner klokken 18:00 og selve podkasten starter klokken 18:15, varer en time, og etterfølges av mingling. Om arrangementet på arendalsuka.no
Fafos arrangementer på Fafobåten i Arendal

 

 

Publisert: 09. august 2023