Skip to main content

Nyhet

Nordisk sluttrapport om status og utvikling for atypisk arbeid

Nyheter | 05. februar 2021 | Alf Tore Bergsli
To english version

Denne TemaNord-rapporten presenterer resultatene fra Pillar III i det Fafo-ledede forskningsprogrammet «The Future of Work». Med bidrag fra 18 forskere fra alle de fem nordiske landene, ser rapporten på både tradisjonelle former for atypisk arbeid – som midlertidige kontrakter, deltid og selvstendig næringsdrivende, samt framvoksende praksiser som nulltimerskontrakter og frilanserselskaper.

Publisert: 05. februar 2021