Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: begrenset heltidsløft ved Sykehuset Østfold

I denne rapporten evaluerer Leif E. Moland og Ketil Bråthen tiltak med ulike bemanningsenheter ved Sykehuset Østfold. Evalueringen viser at tiltakene har potensial til å øke heltidsandelen noe, men ikke nok til å etablere en heltidskultur. Det skyldes at grunnturnusen har 7,5-timersvakter og arbeid hver tredje helg som normalordning. Med omfattende bruk av flerpoststillinger er det dessuten krevende å ivareta ansattes behov for kompetanseutvikling og mestringsfølelse. Prosjektet er finansiert av Spekter.

  • Publisert: 19. februar 2021