Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om innføringen av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger

Nyheter | 26. april 2022 | Stein Roar Fredriksen
Ved inngangen til 2021 ble det innført en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) evaluerer Fafo innføringen og nå er første delrapport publisert.
Denne rapporten viser at myndighetene har høye forventninger til hvordan dette grepet skal gjøre introduksjonsprogrammet mer effektivt og bedre tilrettelagt den enkelte flyktnings behov. For å lykkes er det likevel arbeid som gjenstår og flere forutsetninger som må komme på plass. Økt effektivitet og tilrettelegging vil kreve en omstilling, samt lokalt tilpassede løsninger – noe kommunene fortsatt jobber med.
Publisert: 26. april 2022