Nyheter
Ny rapport om innføringen av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger
Ved inngangen til 2021 ble det innført en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) evaluerer Fafo innføringen og nå er første delrapport publisert.

26. april 2022