Skip to main content

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet


Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Fafo skal følge utviklingen i dette arbeidet over en periode på 4 år.

Vi vil undersøke hvorvidt og hvordan de standardiserte elementene tas i bruk i kommunene, om de fungerer etter intensjonen og ikke minst, hvordan tilbudet oppleves sett bra brukernes ståsted.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2021
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet