Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om lønnstakernes holdninger til fagorganisering

I denne rapporten drøfter Kristine Nergaard holdninger til fagorganisering blant norske lønnstakere, med utgangspunkt i en spørreundersøkelse. Den vanligste begrunnelsen for medlemskap er ønske om hjelp og støtte hvis de får problemer på arbeidsplassen, mens det for uorganiserte oftest er et ønske om å forhandle lønn og arbeidsvilkår selv. Totalt 4 av 5 er like fullt helt eller delvis enige i at sterke arbeidstakerorganisasjoner er en fordel for arbeidstakere flest.

  • Publisert: 15. februar 2021