Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

Hvordan arbeidsgiverne opplever og vurderer arbeidstakernes ytringsfrihet og erfaringer med varslerbestemmelsene er et hovedtema i denne rapporten, som er finansiert av Fritt Ord. Det er Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård som har gjennomført en ny undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv. Ett av funnene er at ledere med personalansvar mener gjennomgående at ytringsrommet bør være mindre enn andre ansatte. Når det gjelder varsling, viser det seg at det verken har blitt mindre risikabelt eller mer effektivt å varsle.
  • Publisert: 11. august 2022