Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur

Nyheter | 19. februar 2021 | Alf Tore Bergsli

Norske kommuner har i en årrekke gjennomført tiltak for å utvikle tjenester med færre små deltidsstillinger. I denne kunnskaps- og eksempelsamlingen gjennomgår Leif E. Moland ulike turnusmodeller og praktiske turnustiltak som norske kommuner og sykehus har prøvd ut. Konklusjonen er at det som lykkes har alle tatt i bruk alternative arbeidstidsordninger, og det er ikke mulig å nå mål om heltidskultur så lenge man bygger på de tradisjonelle turnusene. Oppdragsgiver er Oslo kommune.

Publisert: 19. februar 2021