Skip to main content

Nyhet

Nytt prosjekt: Strategier for senere pensjonering

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, skal Fafo oppsummere og konkretisere utfordringer og muligheter for 10 ulike bransjer/yrker på seniorpolitikkområdet med utgangspunkt i foreliggende forskning og bransjestudier. Formålet er å vurdere og foreslå arbeidsplass-strategier som kan bidra til at flere seniorer står lenger i arbeid. Bransjer som er pekt ut er barnehage, persontransport, industri, finans, varehandel, akademikeryrker i privat sektor, sentralforvaltning, pleie og omsorg, sykehus og skole. Tove Midtsundstad er prosjektleder.

  • Publisert: 19. januar 2021