Nyheter
Økt organisasjonsgrad kan gi lavere lønnsulikhet
En ny artikkel undersøker sammenhengen mellom organisasjonsgrad og lønnsulikhet innad i norske virksomheter observert i tidsperioden 2000-2018. Hovedfunnet er at økninger i organisasjonsgraden gir lavere lønnsforskjeller på arbeidsplassen, både på kort og lang sikt.

16. mai 2022